ASKO Nord


Ligger ved Ramfjorden i Tromsø. Dette er et moderne logistikkbygg med både lager og kontordel. Lageret har flere temperatursoner, noe som gjøre den tverrfaglige prosjekteringen svært viktig. Lagerdelen består av 18 600 m2 fordelt på kjøl, frys og tørrvare. Kontordelen er på 4 000 m2, og huser ASKO Nords administrasjon i tillegg til kantine, garderober og andre tekniske rom. Bygningen ble ferdigstilt i 2011.


Meter Arkitektur AS jobber i disse dager med utvidelse i form av samlokalisering med Olav Aakre AS (Bama).

TilbakePROSJEKTER_KNYTTET_TIL_NRING.html