Children´s International School - Fredrikstad


Oppgave:    Prosjektering og søknadsprosess for mellombygg

Størrelse:    550 m2

Byggeår:     2013

TilbakePROSJEKTER_KNYTTET_TIL_KULTUR_OG_UNDERVISNING.html