Tilbygg - Atelier, Engeslviken


Oppgave:    Prosjektering og søknadsprosess

Størrelse:    100 m2

Byggeår:     2010


Nytt atelier for kunstner.

TilbakePROSJEKTER_KNYTTET_TIL_ENEBOLIGER.html