Fjellveien 16


Oppgave:    Tilbygg, påbygg og omgjøring av eksisterende enebolig

Byggeår:     2013-2014


Prosjektet har dreid seg om større omgjøring av en eldre enebolig som tidligere bar preg av å ha vært bygd på i flere etapper. Huset har nå fått full andreetasje og god utnyttelse av eiendommens utsiktspotensial.


Det er lagt vekt på å rydde opp i blant - samt å rendyrke formuttrykkene til husets hoveddeler. Et nytt tilbygg mot nord ivaretar den beste utsikten, mens tilbygget i sør gir huset et lyst og romslig inngangsparti.

TilbakePROSJEKTER_KNYTTET_TIL_ENEBOLIGER.html