Kirke i Tana Bru


Oppgave:    Konkurranseforslag til ny kirke i Tana Bru

År:               2014


Ideen bak Tana Fyr springer direkte ut fra ønsket om å gi kirken en betydningsfull plass i landskapet. Klokketårnet plasseres i siktlinje fra ny planlagt bru over Tanaelva, mens selve kirkebygningen får beliggenhet med tydelig orientering mot eksisterende menighetshus.

Midtskipet i kirken er et rom i direkte forlengelse av kirkebakken som etableres mellom menighetshuset og den nye kirken. I motsatt ende av skipet får man fra kirkesalen god kontakt til naturen igjennom en ”åpen” fasade mot et bjørkeholt. Vi har vektlagt en skånsom og nøktern behandling av eksisterende vegetasjon i prosjektet.

Fra koret i øverste del av kirkesalen har man fri sikt ut igjennom langsidene via orgelplass på den ene siden og scenen for sangkor og konserter på den andre. Herfra kan en dessuten skimte ”fyret”, som vil folket trygt fram til regionens naturlige midtpunkt.

TilbakePROSJEKTER_KNYTTET_TIL_KULTUR_OG_UNDERVISNING.html