Mikkelsbærveien 8, Fredrikstad


Oppgave:    Lavenergihus med passivhusstandard.

Byggeår:     2013

Interiør:       365 Design

TilbakePROSJEKTER_KNYTTET_TIL_ENEBOLIGER.html