2 eneboliger på Nordstrand, Oslo


Oppgave:    Prosjektering og søknadsprosess

Størrelse:    290 m2 BYA

Byggeår:     2012


Eksisterende enebolig blir pusset opp, og ny enebolig bygges i forkant.

TilbakePROSJEKTER_KNYTTET_TIL_ENEBOLIGER.html