ENEBOLIGER

FLERMANNSBOLIGER

NÆRING

KULTUR OG UNDERVISNING

KONTAKT

Eneboliger

Eneboliger

Arkitekt

Hytte

Hytter

Næringsbygg

Næringsbygninger

Kulturbygg

Kulturbygninger

Tomannsboliger

Arkitektur

Fredrikstad

Østfold

Byggesøknad

Byggesøknader

Ansvarlig søker

Ansvarlig foretak

Ansvarsrett

Arkitekter

Arkitektkontor

Arkitektfirma

Arkitekt Fredrikstad

Arkitekt Hvaler

Arkitekt Østfold

Meter Arkitektur AS er et arkitektkontor i Fredrikstad med 4 ansatte arkitekter. I over 10 år har vi jobbet kontinuerlig med utforming av alt fra eneboliger og hytter til utvikling av større boligområder. Innen boligarkitektur er vi vandt til å jobbe både for privatpersoner og i samarbeid med små og store eiendomsutviklere. Østlandsområdet er fullt av etablerte boligområder som skal fortettes i årene framover. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av disse områdene, i form av bærekraftige fortettingsprosjekter.

Meter arkitektur har dessuten opparbeidet en solid portefølje med større næringsbygg. Viste du for eksempel at Meter Arkitektur er blant landets ledende arkitekter innenfor terminalbygg, logistikkbygg, kjølelager og fryselager?

Ved siden av å prosjektere og utarbeide byggesøknader for private, kommersielle og offentlige prosjekter, ønsker vi å delta i én til to arkitektkonkurranser årlig. Den faglige kompetansen vi tilegner oss i hvert prosjekt, deles ukentlig i vårt interne ”Metermøte” hvor samtlige medarbeidere deltar. Vi ser fram til å høre mer om ditt prosjekt!

Meter Arkitektur AS har god erfaring med passivhus, og innehar dessuten kompetanse til å prosjektere aktivhus eller ”økohus” hvor vi også fokuserer på lav energibruk i byggefasen. Dette blant annet gjennom bruk av naturlige og kortreiste materialer. Bruk av universell utforming er en selvfølge i alle arbeids- og publikumsbygninger. Avhengig av klientens behov og ambisjonsnivå innarbeider vi dette også i private hus.

HYTTER